utorak, 23. rujna 2014.

Two illustrations- Dvije ilustracije
I think I have already mentioned that I occassionaly use make up when drawing.  It is a great way to recycle. These two illustrations were with various shades and pen. One is more fairy-like while the other one is more realistic so the shades are used accordingly. The fairy isn't finished yet.

Mislim da sam već spomenula da povremeno koristim šminku kada crtam. To je odličan način za reciklirati stvari. Ove dvije ilustracije su nacrtane kemijskom i raznim sjenilima. Jedna je više vilinska, a druga realističnija, pa su sjenila korištena u skladu sa tim. Vila još nije dovršena.

ponedjeljak, 22. rujna 2014.

Inspiration/ Inspiracija

illustration/ ilustracija

sketch/ skica

Textile paints/ tekstilne boje

top/ majica

ulje na platnu

canvas/ oil paints

shirt (textile paints)/ košulja (boje za tekstil)
As you can see, I have no lack of inspiration...be it paper, clothes or canvas.
Kao što možete vidjeti, ne nedostaje mi inspiracije...pa bio to papir, odjeća ili platno.

četvrtak, 18. rujna 2014.

I wear my paintings...Ja oblačim svoje slike....

There is more than one way to show your paintings to the world. When it comes to painting on clothes, let me tell you it really isn't that much different from painting on canvas (and canvas is made of cotton just like this shirt) .

 I've written about textile paints so many times, so not to repeat myself, feel free to check out the technique herehere , here , here, and here. (I could  probably find a dozen more links, that's how often I posted about it. If anyone is interested, I can always put all of them in one post)

This post is actually  a continuation of the one posted before the last post ( the interview). The outfit is pretty much the same, the only difference being the shirt I'm wearing. Summer is giving way to Autumn slowly, so carrying one long sleeved clothing item  in your bag is usually a good idea.

Postoji više od jednoga načina da pokažete svoje slike svijetu. Kada se radi o slikanju na odjeću, ono zaista nije puno različito od slikanja na platnu ( slikarsko platno se također radi od pamuka kao i ova košulja).  

Pisala sam o tekstilnim bojama puno puta, tako da se ne ponavljam možete kliknuti na bilo koji od linkova u tekstu na engleskom, a mogla bi uključiti još više veza jer sam stvarno često objavljivala o tome. (Mislim da sam im stavila dovoljno, ali ako koga zanima nije mi problem prikupiti ih sve).

Ovaj post je zapravo nastavak na pretprošli, odjevna kombinacija je praktički ista, jedina razlika je u košulji koju nosim. Ljeto polako prelazi u jesen pa ima smisla nositi nešto dugih rukava u torbi. 

nedjelja, 14. rujna 2014.

Interview with Pini Hamou

Seeing his works for the fist time, I was mesmerized by their complexity, artistry, refinement, visual richness and abundance of meaning. Pini Hamaou is a brilliant photographer from Israel. He has kindly agreed to do an interview with me. To see more of his works visit his website.  


1. As a photographer what do you find most challenging?

As a photographer, it's important for me to move forward and to find new ways and techniques. I don't want to repeat myself. Usually we humans like to stay at our comfort zone, at places we know. The will to change is very important for our personal development.

http://www.pinih.co.il/

2. Many of your photographs seem to have a message of some kind. What do you think good photography should convey?

In my view a good photograph must create interest with the viewer. It must tell him a story, or pass an idea. The aesthetics of the picture is important, but more important is the idea behind it. 

http://www.pinih.co.il/

 3. In your experience,  how much of what happens in front of camera is spontaneous and how much is the result of what has been previously envisioned?

I shoot pictures of various subjects. In documentary photography every photo is spontaneous, and my role as a photographer is to catch a moment of interesting happening. But with conceptual-artistic photography I try to share an idea. And that's why all my pictures are pre-planned. I come to the shootings with sketches I drew, I choose the right location, I organize the props and cloths before the shootings, and I choose the model I think will be most appropriate for the idea and expression I want to share. Of course during the shootings I change certain things, for example, I usually shoot in natural light and sometimes I have to change the positioning in order to get better lighting or background.  

http://www.pinih.co.il/

4. Do you think that photography is different from other art form and if so in what ways? What are the main advantages of photography?

Photography, painting and cinematography have a lot in common. In my photos I try to blur the differences between these arts.
In a story the reader's role is to imagine how things look like. In my photography I bring my imagination and present it to the viewers.
Photography's advantage on painting is in the quickness – in one click there's a photo. A work on a picture can take months.

http://www.pinih.co.il/

5. What would be your advice to young aspiring photographers?


I advise young photographers to enjoy the experience of taking a picture, and then try to improve from one session to another, to see what needs to be improved and implement it in the next session. Self-criticism is vital to our personal development.   

http://www.pinih.co.il/


http://www.pinih.co.il/subota, 13. rujna 2014.

Split city (outfit post) / grad Split (odjevna kombinacija)

 


On this particular day I was feeling rather melancholic and sad. A feeling that hasn't lasted very long, though when we feel that way it seems like it will last forever. Beautiful things often have the power to improve my mood and indeed my mood was greatly improved not long after these photographs were taken.  This time the beauty that made me feel better was the pearl of the sea i.e. Split city. I shall never grow tired of it.

...to be continued....

Toga dana osjećala sam se poprilično melankonično i tužno. Osjećaj koji nije potrajao dugo, iako nam se uvijek čini da će trajati zauvijek kada se tako osjećamo. Lijepe stvari često imaju tu moć da poprave moje raspoloženje i doista moje raspoloženje se znatno popravilo nedugo nakon što su ove fotografije uslikane. Ovoga puta ljepota koja me oraspoložila je bio biser mora to jest Split. Nikad mi neće dosaditi.


..nastavlja se...

petak, 12. rujna 2014.

MAK (outfit post/ odjevna kombinacija)

Haljina/ Dress: Mak, sandals/sandale: Peko, other/ostalo: no name, nije markirano
I watched the spinning starts, grateful, sad and proud, as only a man who has outlived his destiny and realizes he might yet forge himself another, can be.Roger Zelazny, Isle of the Dead
Gledao sam zvijezde koje su se vrtjele, zahvalan, tužan i ponosan, kao što može biti samo čovjek koji je proživio svoju sudbinu i shvaća da bi si mogao skovati novu.Roget Zelazny, Otok Mrtvih

These photographs were taken in front of my old elementary school. I used to be always late for class, despite the fact that I lived only 100 m away from the school. We were all late- all the little girls from my building because we would always wait for Neta- and she never got anywhere on time. Have you always noticed that in any group of young girls, one of them is always a princess (or perhaps better said a queen)? Fortunately, not very often does this reign results in something negative, as described in the Cat's eye (one of those novels that have become a part of me and I almost feel like I've lived trough all of that myself). Most of the times, it's just kids stuff and the source of funny story to be remembered and retold many many times.

It is strange feeling going by your old elementary school- those days are so vivid in memory yet somehow very remote. For the last week or so,  I have had this feeling that I have suddenly aged ten years, so maybe it is appropriate that I feel like examining some old memories. Funny how the early memories stay with us. As Margaret noticed (in the novel) often we forget those memories in our teen years but they all come back to us with time, perhaps more so as we get older.

Ove fotografije su snimljenje ispred moje stare osnovne škole. Uvijek sam kasnila na nastavu, iako nisam živjela ni sto metara od škole. Sve smo kasnile, sve djevojčice iz moje zgrade jer smo sve čekale Netu koja nikad nije stizala nigdje na vrijeme. Jeste li primjetili kako u svakoj grupi djevojčica ima jedna koja je uvijek princeza (ili bolje rečeno kraljica)? Srećom, ta vladavina rijetko ima negativne posljedice kao što su opisane u brilijatnom Cat's Eye (koliko znam nije preveden kod nas još pa nema smisla da prevodim naslov kad ne znam kakav će biti, roman je meni bio odličan baš mi se urezao u psihu imala sam osjećaj).Većina vremena, to su samo dječje igre i izbor smiješnih priča kojih ćemo se sjećati i prepričavati ih puno puta.

Čudan je osjećaj prolaziti kraj stare osnovne škole, ti dani tako živi u sjećanju, a ipak tako udaljeni. Zadnjih tjedan dana, imam neki osjećaj da sam ostarila deset godina odjednom, tako da je možda prikladno da imam potrebu prekapati po starim sjećanjima. Čudno je kako rane uspomene ostaju sa nama. Kao što je Margaret u romanu primjetila često ih zaboravljamo kao tineđeri ali sve se one vraćaju sa vremenom, možda sve više kako smo sve stariji.